Tuesday, 10 April 2012

Antara Kebolehan vs Keperibadian

KEBOLEHAN dan KEPERIBADIAN.  Kedua-dua perkataan ini seakan memacu minda saya laju ke arah mencari dan cuba untuk mengupas melalui pandangan saya terhadap dua perkataan ini dalam konteks mencapai kejayaan dalam apa-apa bidang yang diceburi dan juga cuba sedikit untuk mengajak anda di luar sana yang membaca entri ini untuk melontarkan buah pandangan dan fikiran supaya mungkin tajuk ini diperbincangkan dari aspek ilmiah.

Bagi memulakan kupasan ini, saya mulakan ia dengan satu persoalan iaitu Di antara KEBOLEHAN dan KEPERIBADIAN, yang mana satukah yang boleh membawa kita ke puncak kejayaan? Dalam persoalan yang lain pula, apakah saudara/i bersetuju bahawa dengan hanya kebolehan sahaja tanpa keperibadian itu, seseorang itu akan berjaya? atau sebaliknya? Atau apakah kesannya jika salah satu ini dipilih?

Saya diberi maklum bahawa dengan mempunyai keperibadian yang tinggi, ianya mampu melonjakkan diri untuk berada di puncak kejayaan. Dalam satu sesi yang lain pula, saya difahamkan bahawa kebolehan adalah sesuatu yang penting yang perlu ada untuk memandu diri untuk berada di puncak kejayaan! PERSOALANNYA, YANG MANA  (KEPERIBADIAN ATAU KEBOLEHAN) INI BERSIFAT LONG-TERM DAN YANG MANA PULA BERSIFAT SHORT-TERM?

Saya mohon supaya anda dapat membantu untuk menghuraikannya dan melontar idea untuk persoalan-persoalan ini supaya saya mendapat input dan akan saya simpulkan pada entri akan datang setelah saya juga membuat sedikit kajian dan perbandingan senario semasa, insya Allah.

No comments:

Post a Comment